ETAPY PRACY

Projektowanie wnętrz to wielowątkowy proces.
Podstawą tego procesu jest ścisła współpraca projektanta z inwestorem i wszystkimi, którzy są zaangażowani w realizację projektu.

Szczegółowa analiza potrzeb, precyzyjne kształtowanie funkcji i określenie właściwej estetyki wnętrza są równie ważne, jak świadomość kontekstu architektonicznego, ograniczeń konstrukcyjnych, zasad ergonomii oraz czynników ekonomicznych. 
Niezależnie od skali opracowywanego projektu konsekwentnie realizujemy wypracowany przez wiele lat pracy scenariusz procesu projektowego, który gwarantuje właściwy standard projektu i realizacji wnętrz.

ETAP I
ARANŻACJA FUNKCJONALNA

01 / ANALIZA WYTYCZNYCH

Ma na celu skompletowanie informacji o założeniach, celach, kontekście i ograniczeniach planowanej inwestycji.

02 / DOKUMENTACJA WYJŚCIOWA

Sporządzana jest w oparciu o istniejące projekty architektoniczne i branżowe lub szczegółową inwentaryzację rysunkową oraz fotograficzną.

03 / ARANŻACJA FUNKCJONALNA

Jest wynikiem analizy możliwych układów projektowanego wnętrza, z uwzględnieniem jego przewidywanej funkcji oraz charakteru.

ETAP II
PROJEKT KONCEPCYJNY

04 / KONCEPCJA ESTETYCZNA

Przedstawia plastyczną wizję wnętrza, jego charakter, klimat i kolorystykę, zawiera wstępne propozycje materiałów wykończeniowych, wyposażenia i elementów dekoracyjnych.

05 / KOSZTORYSY WSTĘPNE

Przygotowujemy je w celu weryfikacji i optymalizacji propozycji projektowych zawartych w koncepcji, także w wariantach alternatywnych.

06 / WIZUALIZACJE FOTOREALISTYCZNE

Są reprezentatywną ilustracją koncepcji projektowanych przestrzeni, wykonujemy je z uwzględnieniem docelowych materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz; wybrane elementy wnętrza możemy wykonać w wariantach alternatywnych.

ETAP III
PROJEKT TECHNICZNY

07 / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców poszczególnych branż oraz szczegółowe opracowania techniczne wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanych wnętrz.

08 / KOSZTORYSY SZCZEGÓŁOWE

Kompletowane są na podstawie szczegółowych zestawień materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia oraz w oparciu o kosztorysy sporządzone przez wykonawców poszczególnych branż.

09 / HARMONOGRAM PRAC

Sporządzany jest na podstawie dokumentacji projektowej, zebranych informacji od dostawców i wykonawców oraz analizy wytycznych inwestorskich i warunków realizacji.

ETAP IV
REALIZACJA

10 / NADZÓR AUTORSKI

Ma na celu weryfikację zgodności prac wykonawczych oraz montażowych z dokumentacją techniczną projektowanych wnętrz oraz rozwiązywanie bieżących problemów podczas realizacji projektu.

11 / STYLIZACJA WNĘTRZ

Dobór i aranżacja tekstyliów i elementów dekoracyjnych, zdjęć, grafik, obrazów i innych dzieł sztuki; może stanowić dopełnienie projektu wnętrz, a także przygotowanie do sesji zdjęciowej.

12 / DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonywana jest z użyciem profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania komputerowego, obejmuje przygotowanie i wykonanie sesji zdjęciowej oraz obróbkę zdjęć.

Realizujemy zlecenia kompleksowe, zawierające wszystkie etapy projektu wg powyższego scenariusza, a także opracowania obejmujące swoim zakresem jeden lub kilka z powyższych elementów.

Istotą projektowania jest indywidualne podejście do każdego zadania projektowego oraz jego odbiorcy, dlatego zarówno zakres, jak i wycena każdego projektu podlega indywidualnym uzgodnieniom pozwalającym uzyskać ofertę dostosowaną do oczekiwań nabywcy.
Zapraszamy na niezobowiązujące, nieodpłatne pierwsze spotkanie!