Zapraszamy

Nasze Studio to miejsce inspirujących dyskusji, kreatywnych poszukiwań i intensywnej pracy.
Zapraszamy na spotkanie - w twórczej atmosferze rodzą się najlepsze pomysły!STUDIO NOMO
Węglowa 1/3, 60-122 Poznań

NIP: 665-181-60-65
REGON: 300706765

LOKALIZACJA


joanna bozacka

+48 601 505 289
joanna.bozacka@studionomo.pl


PIOTR SUDAK

+48 603 594 584
piotr.sudak@studionomo.pl