DOM W CHYBACH

Kiedy architektura ma w sobie potencjał, najlepszym, co może zrobić architekt wnętrz, jest wykorzystać go. Zaproponowane formy podkreślają otwarty charakter przestrzeni tego domu, jednocześnie dzięki zróżnicowaniu materii akcentują jego istotne elementy. Wchodzenie po schodach to proces posiadający swoje fazy, kulminacje, zakończenie. Zaproponowana forma intensyfikuje ten proces nadając mu swoistą dramaturgię.