basen przy domu
jednorodzinnym
w szczepankowie
projekt: 2009
realizacja: 2010

fot. Piotr Sudak