kiosk w hotelu sheraton
w warszawie
projekt: 2001
realizacja: 2002

fot. Piotr Sudak